torsdag den 2. februar 2017

At aflevere sit barn i trygge rammer

Du afleverer dit barn hver dag i institutionen, med den ide om, at du ved hvilken hverdag det er dit barn møder. Du stoler på de mennesker, som nu skal passe dit barn i mange timer. Du stoler på institutionens muligheder for at give informationer mm. så du ved, hvad du kan forvente af denne institution.
Hvad hvis denne lille tryghed fik et skår? Hvordan ville du agere?
Dette svar kommer nok meget an på, hvilken slags skår, der var blevet slået.

Jeg har fået slået et lille skår af min tryghed. Og når du har læst dette, må du kalde mig, hvad end du vil – men jeg mener at jeg har ret til at kende til det tiltag og fravalg, som den institution, hvor min søn befinder sig hver dag, foretager sig. Det er min ret som forælder.

I november måned 2015 blev børnene og pædagogerne i min søns institution stillet op, så der kunne tages et fællesbillede, af den fotograf som de havde hyret til sagen. Vi takkede hurtigt ja-tak til at få et fællesbillede hjem, så det kunne blive hængt op og nydt. Dette har været til stor gavn for Njord, der i den periode, ikke var så glad for at skulle forlade mor og far, for at lege i vuggestuen. Vi har talt om både børnene og pædagogerne på billedet, har lært navne og hygget os. Dette har skabt glæde og genkendelse af de ansigter, han hver dag havde omkring sig og dermed større glæde ved at gå i vuggestue.

2016 lakkede mod enden og omkring november måned, blev jeg mere og mere opmærksom på, om der var nogle beskeder angående det års fællesfotografering. Men intet skete.

Da vi så kom til januar 2017, huskede jeg endelig mig selv på, at få spurgt med hensyn til en ny fotografering. Hertil blev jeg mødt af svaret, det er afskaffet.
Jeg var meget chokeret over at man havde fravalgt en fotografering, der fandt sted en gang om året – og ikke mindst uden at infomere forældrene i institutionen om dette valg. Derfor valgte jeg at skrive til institutionen, for at få et svar på hvorfor det var fravalgt og hvorfor man havde valgt ikke at informere om dette valg.

Jeg fik en mail tilbage fra lederen, hvori hun fortalte at kun portrætfotograferingen var blevet fravalgt og ikke fællesbillederne. Grunden til, at der endnu ikke var blevet taget billeder, var en forglemmelse fra hendes side, men at hun ville melde datoen for fotograferingen ud, så snart hun havde den.
En rigtig fin respons, som jeg ville have været yderst tilfreds med – men så fortsætter hun mailen med; ”Når det så er sagt, får jeg ligeledes lyst til at sige, at hvis vi valgte det fra, så mener jeg, at der er en ret, som vi ikke behøver at spørge forældrene om.” Dette blev jeg så provokeret af. Muligvis er jeg ikke pædagog eller leder i en institution, men hvis man mener, at man kan tillade sig at ændre på ting uden at inddrage forældrene, så er man gal på den.

Muligvis er en fotografering en lille ting, som ikke gør det store, hvis det bliver fravalgt. Men for Njord gjorde det en stor forskel, at de tog en dag ud af kalenderen og fik besøg af en fotograf. Desuden sidder jeg nu tilbage med følelsen af, hvad har de så mere fravalgt, som er blevet skubbet under tæppet? Jeg synes det er alle forældres ret, at vide hvad der sker i deres børns institution. De færreste børn i vuggestuealderen, kan komme hjem og fortælle lange historier om hvilke tiltag og fravalg, der er blevet lavet i institutionen i dag.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar